MS0065 - Grundläggande matematisk statistikLärare:   
Nyheter:Datalaboration:

Projektarbete:
Litteratur:

Claes Jogrèus
Matematisk statistik med tillämpningar
Studentlitterarur AB, Lund
ISBN 978-91-44-09989-7


kursbok:   C. Jogreus alternativ: G. Blom
Jogreus Blom
Manuskript: 


Manus Ämne
  R
Läsanvisningar (Jogreus) Problem (frivilligt)
F1
Axiomer, total slh., Bayes sats

15-19, 23-25
del1  ;  tillförlitlighet
F2 Diskreta och kontinuerliga slumpvariabler

 inga  inga uppgifter
F3 Väntevärde, varians, kvantiler

 35-37
  inga uppgifter
F4 Diskreta fördelningar

33-41 
  28, 30, 31, 32
F5 Kontinuerliga fördelningar

49-53, 55-57, 59-62, 99-104  42, 46, 47, 50, 51, 87, 91, 92, 94, 97, 101
F6 Flerdimensionella slumpvariabler

inga
  inga uppgifter
F7 Approximation av fördelningar

41, 105
103
F8 Punktskattning

175-177
158, 168
F9 Intervallskattning

189-199
171, 173,  175,  176, 178, 179,  181, 184, 188, 189, 191, 192
F10 Linjär regression
1 
236-239, 242-244
218,  219,  223, 225, 227
F11 Hypotestest I (introduktion )

209-215 inga uppgifter
F12 Hypotestest II (parametriska test)
   12,     
211, 255-261
PDF  
F13
Hypotestest III (ANOVA) anova

F14 Icke-parametriska test
1
285-291 inga uppgifter
F15 Anpassnings- och oberoendetest
1
217-218 inga uppgifter


Blandade uppgifter:

R-program och data:    


Formelsamling och tabeller för tentan:  

R-relaterad:


Data (för projekt):    

Tentor:

  1. tenta    MS0065   22/08   2018   svar
  2. tenta    MS0065   18/12   2017   svar  (R-fil)
  3. tenta    MS0065   17/10   2017   svar  
  4. tenta    1MS005   01/06   2009   svar   
  5. tenta    1MS005   20/08   2009   svar   
  6. tenta    1MS005   17/10   2008   svar  
  7. tenta    1MS005   14/01   2009   svar   

Länkar:Last modification: 2018-10-08 
mailto: uwe.menzel@matstat.org